Tuyển tập Giao Tiên

Bộ sưu tập các Tuyển tập của nhạc sĩ Giao Tiên như: Nhớ Người Yêu, Vó ngựa trên đồi cỏ non, chuyện tình nơi làng quê,