Wordpress

Như các bạn đã biết, blog của Huy Hòa chủ yếu tập trung vào 3 chủ đề chính là làm web, SEO, và làm đẹp. Đó cũng là thế mạnh của các tác giả tham gia viết bài cho blog này. Nếu bạn đang muốn học Wordpress thì đây chính là khu vực bạn cần ghé thăm thường xuyên. Vì đây chính là khu vực sẽ được thường xuyên cập nhật bài mới về chủ đề Wordpress, cách sử dụng các hàm trong Wordpress, học làm web bằng Wordpress…

Và nếu bạn muốn học cách tự làm web bằng Wordpress thì các bạn có thể bắt đầu với việc học cách sử dụng WordPress. Tất nhiên, trong quá trình vận hành và quản trị website, không thể thiếu việc tìm hiểu sử dụng các hàm trong wordpress để có thể sửa lỗi hay cao hơn là tự học lập trình wordpress.

Series hướng dẫn tự học wordpress trên Huy Hoa Blog sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất, những hàm hay sử dụng cho đến những kiến thức năng cao. Mục đích là từ những bạn chưa biết chút gì về Wordpress cũng có thể tìm hiểu và sử dụng. Những kiến thức chuyên sâu nâng cao sẽ phục vụ cho các bạn học lập trình Wordpress.