Tô màu cho từ khóa đang tìm kiếm trong PHP

0

Hàm cơ bản giúp cho bạn tô màu (highlight) đoạn văn bản nào đó ( ví dụ như từ khóa đang tìm kiếm chẳng hạn)

Trong đó $str là đoạn văn bản, $words là từ cần tô màu. Trong ví dụ bên trên thì từ khóa sẽ được tô màu vàng.

Share.

About Author

Comments are closed.